Velkomen til heimesida vår.
Eit solid frammøte på øvinga 29.10.2013
Kvinnherad Folkemusikklag

Her kan du lesa om laget vårt, kven som er medlemar og kva me driv med. Du kan og skriva ei helsing til oss i gjesteboka vår.

Heimesida vert redigert av Laila Bokn Seglem. Har du merknader om feil eller oppdateringar så send E-post til laila.seglem@hotmail.no

Speleoppdrag.    Kvinnherad Folkemusikklag kan og ta på seg div. speleoppdrag. Er dette av interesse, ring Laila på                  tlf. nr.  48 14 90 27.

Ynskjer fleire medlemer. 

Er du interessert i folkemusikk? Har du lyst til å spela, kveda eller dansa? Då er du velkomen til oss!

Me har feler til utleige og kan arrangere kurs. Ta kontakt med Laila: laila.seglem@hotmail.no  /tlf: 48 14 90 27.  Me sjåast.


SISTE NYTT😀🤩😎🙂   

06.02.2017    Frå årsmøtet på Voss 4. feb. 2017             

Sjå Aktivitetar side 2 , Vårt fotoalbum, Aktuelle linkar og Organisasjon/Styret           


09.05.2013
Hei! til alle som tippar/lotto m.m.
Me er takksame for dei spelarane som i dag støttar oss med grasrotandelen, men ynskjer også nye medlemer velkomne til å registrera seg og dermed vera med og støtta laget økonomisk.
Org. nr. er som tidlegare:  993 758 019.


27.02.2013
Det er kome to nye sider (linkar) på heimesida i dag.
Den eine heiter Arkiv/Gamle nyheter.

Der ligg Kvinnherad Folkemusikklag sitt gamle biletarkiv, samt oversikt over gamle nyheter.
Den andre sida heiter Lagshistorie og viser lagets historie.
🤩  
Vil du vera med å støtta laget vårt ?
Du kan no vera direkte medlem lokalt.
Overfør kr. 100,- til kto.3460.20.52593 og skriv i merknadsfeltet at det er medl.pengar for året det gjeld og kven det er frå.
Når du tippar/lotto kan du støtta oss med "grasrotandelen".
Laget har reg.nr.993 758 019.