Medlemsliste.
Din overskrift
Medlemsliste pr. 31.12.2016
Kvinnherad Folkemusikklag
Medlemsliste pr 31.12.2016          
             
Navn Adresse Telefon Mobil E-post Instrument Medl.skap
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644   Hardingfele Æresmedl.
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com Trekkspel Folkorg
Magnhild Berge 5637 Ølve   99560939 magbergeæøgmail.com Kvedar Folkorg
Irene Bjørke 5018 Bergen   45205930 irene.bjorkeæøgmail.com Hardingfele Folkorg
Arne Draugsvoll 5462 Herøysund 53484934 94791034   Hardingfele Folkorg
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no Trekkspel Folkorg
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com Pass.medl. Folkorg
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no Gitar Folkorg
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no Hardingfele Folkorg
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com Kvedar Folkorg
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 47487381 svale.naterstadæøknett.no Hardingfele Folkorg
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com Pass.medl. Folkorg
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ingunn@knett.no Hardingfele Folkorg
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 laila.seglemæøhotmail.no Hardingfele Folkorg
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no Bass Folkorg
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 karin.thaulandæøkvinnherad.kommune.no Trekkspel Folkorg
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egil.vaageæøknett.no Hardingfele Folkorg
Jarle K. Øvrehus 5476 Mauranger     jarle.ovrehusæøgmail.com Utl.fele Folkorg
Liv Signe B Ulvestadbakken 5470Rosendal 53481749 91607424 liv.signeæøgmail.com   Folkorg
Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no Pass.medl. Lokal
Helene Laupsa Hefte 5451 Valen 53471743 95832015 helene.hefteæøknett.no Pass.medl. Lokal
Arne Inge Hefte 5451 Valen 53471743 41416180 Pass.medl. Lokal
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no Pass.medl. Lokal
Astrid Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 97150951 ast.bjo56aæhotmail.com Pass.medl. Lokal
Målfrid Matre Hatteberg 5486 Rosendal     malfrid2012æølive.no Hardingfele Folkorg
Medlemsliste 2013, korrigert 16.10.2013
Kvinnherad Folkemusikklag
Medlemsliste pr 01.03.2013 (korr. 16.10.2013)        
             
Navn Adresse Telefon Mobil E-post Instrument Medl.skap
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644   Hardingfele Æresmedl.
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com Trekkspel Folkorg
Magnhild Berge 5637 Ølve   99560939 magbergeæøgmail.com Kvedar Folkorg
Irene Bjørke 5018 Bergen   45205930 irene.bjorkeæøgmail.com Hardingfele Folkorg
Arne Draugsvoll 5462 Herøysund 53484934 94791034   Hardingfele Folkorg
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no Trekkspel Folkorg
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com Pass.medl. Folkorg
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no Gitar Folkorg
Bergljot Bruåsdal Hesvik 5470 Rosendal 53481713 97113046 bhesvikæøonline.no Pass.medl. Folkorg
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no Hardingfele Folkorg
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com Kvedar Folkorg
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 47487381 svale.naterstadæøknett.no Hardingfele Folkorg
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com Pass.medl. Folkorg
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ninno80æøhotmail.com Hardingfele Folkorg
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 laila.seglem@hotmail.no Hardingfele Folkorg
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no Bass Folkorg
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 karin.thaulandæøkvinnherad.kommune.no Trekkspel Folkorg
Nils Tislevoll 5450 Sunde 53471660 90731455 nilstisæøonline.no Pass.medl. Folkorg
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egil.vaageæøknett.no Hardingfele Folkorg
Jarle K. Øvrehus 5476 Mauranger     jarle.ovrehusæøgmail.com Utl.fele Folkorg
Liv Signe B Ulvestadbakken 5470Rosendal     liv.signeæøgmail.com   Folkorg
Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no Pass.medl. Lokal
Helene Laupsa Hefte 5451 Valen 53471743 95832015 helene.hefteæøknett.no Pass.medl. Lokal
Arne Inge Hefte 5451 Valen 53471743 41416180 Pass.medl. Lokal
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no Pass.medl. Lokal
Gina Albrethson 5464 Dimmelsvik     ginaeaæølive.no Utl.fele Lokal
Idunn Uglehus Bøyum 5472 Seimsfoss     chokolottaæøhotmail.com Utl.fele Lokal
Randi Tislevoll 5450 Sunde       Pass.medl. Lokal
Astrid Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 97150951 ast.bjo56aæhotmail.com Pass.medl. Lokal
Målfrid Matre Hatteberg 5486 Rosendal     malfrid2012æøgmail.com Hardingfele Folkorg
Hildegunn Nepstad 5637 Ølve   92485309 hnepstadæøgmail.com Hardingfele Folkorg
Medlemsliste pr 01.03.2013

Kvinnherad Folkemusikklag
Medlemsliste pr 01.03.2013          
             
Navn Adresse Telefon Mobil E-post Instrument Medl.skap
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644   Hardingfele Æresmedl.
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com Trekkspel Folkorg
Magnhild Berge 5470 Rosendal    99560939 magbergeæøgmail.com Kvedar Folkorg
Irene Bjørke 5474 Løfallstrand   45205930 irene.bjorkeæøgmail.com Hardingfele Folkorg
Arne Draugsvoll 5462 Herøysund 53484934 94791034   Hardingfele Folkorg
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no Trekkspel Folkorg
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com Pass.medl. Folkorg
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no Gitar Folkorg
Bergljot Bruåsdal Hesvik 5470 Rosendal 53481713 97113046 bhesvikæøonline.no Pass.medl. Folkorg
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no Hardingfele Folkorg
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com Kvedar Folkorg
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 47487381 svale.naterstadæøknett.no Hardingfele Folkorg
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com Pass.medl. Folkorg
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ninno80æøhotmail.com Hardingfele Folkorg
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 laila.seglemæøhotmail.no  Hardingfele Folkorg
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no Bass Folkorg
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 karin.thaulandæøkvinnherad.kommune.no Trekkspel Folkorg
Nils Tislevoll 5450 Sunde 53471660 90731455 nilstisæøonline.no Pass.medl. Folkorg
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egil.vaageæøknett.no Hardingfele Folkorg
Jarle K. Øvrehus 5476 Mauranger     jarle.ovrehusæøgmail.com Utl.fele Folkorg
Liv Signe B Ulvestadbakken 5470Rosendal     liv.signeæøgmail.com   Folkorg
Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no Pass.medl. Lokal
Helene Laupsa Hefte 5451 Valen 53471743 95832015 helene.hefteæøknett.no Pass.medl. Lokal
Arne Inge Hefte 5451 Valen 53471743 41416180 Pass.medl. Lokal
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no Pass.medl. Lokal
Gina Albrethson 5464 Dimmelsvik     ginaeaæølive.no Utl.fele Lokal
Idunn Uglehus Bøyum 5472 Seimsfoss     chokolottaæøhotmail.com Utl.fele Lokal
Randi Tislevoll 5450 Sunde       Pass.medl. Lokal
Astrid Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 97150951 ast.bjo56aæhotmail.com Pass.medl. Lokal
Medlemsliste pr.28.01.2011.
Kvinnherad Folkemusikk
Medlemsliste pr 28.01.2011.      
         
Navn Adresse Telefon Mobil E-post
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com
Magnhild Berge 5637 Ølve   99560939 m.bergeæøheimtuft.no
Irene Bjørke 5474 Løfallstrand   45205930

irene.bjorkeæøgmail.com

Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644  
Arne Draugsvoll 5472 Herøysund 53484934 94791034  
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no
Øyvind Hardeland 5472 Seimsfoss 53481537 48072793 oyvind.hardelandæøknett.no
Bergljot Bruåsdal Hesvik 5470 Rosendal 53481713 97113046 bhesvikæøonline.no
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 47487381 Svale.Naterstadæøknett.no
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ninno80æøhotmail.com
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 olav.seglemæøbluezone.no
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 karin.thaulandæøkvinnherad.kommune.no
Nils Tislevoll 5450 Sunde 53471660 90731455 nilstisæøonline.no
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egivaaæøhfk.no
Helene Laupsa Hefte 5451 Valen 53471743 95832015 helene.hefteæøknett.no
Arne Inge Hefte 5451 Valen 53471743 41416180
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no
Gina Albrethson 5464 Dimmelsvik     a-rierikæøonline.no 
Idunn Uglehus Bøyum 5472 Seimsfoss     chokolottaæøhotmail.com
Randi Tislevoll 5450 Sunde      
Astrid Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 97150951 ast_bjo56aæhotmail.com


Kvinnherad Folkemusikk
Medlemsliste pr 31.12.2010.        
           
Navn Adresse Telefon Mobil E-post Instrument
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com
Trekkspel
Magnhild Berge 5637 Ølve   99560939 m.bergeæøheimtuft.no Kvedar
Irene Bjørke 5474 Løfallstrand   45205930 mumi_eneri7æøhotmail.com Hardingfele
Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no Pass.medl.
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644   Hardingfele
Arne Draugsvoll 5472 Herøysund 53484934 94791034   Hardingfele
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no Trekkspel
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com Pass.medl.
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no Gitar
Øyvind Hardeland 5472 Seimsfoss 53481537 48072793 oyvind.hardelandæøknett.no Toradar
Bergljot Bruåsdal Hesvik 5470 Rosendal 53481713 97113046 bhesvikæøonline.no Pass.medl.
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no
Hardingfele
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com Kvedar
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 47487381 Svale.Naterstadæøknett.no Hardingfele
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com Pass.medl.
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ninno80æøhotmail.com Hardingfele
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 olav.seglemæøbluezone.no Hardingfele
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no Bass
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 karin.thaulandæøkvinnherad.kommune.no Trekkspel
Nils Tislevoll 5450 Sunde 53471660 90731455 nilstisæøonline.no
Pass.medl.
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egivaaæøhfk.no
Hardingfele
Helene Laupsa Hefte 5451 Valen 53471743 95832015 helene.hefteæøknett.no Pass.medl.
Arne Inge Hefte 5451 Valen 53471743 41416180 Pass.medl.
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no Pass.medl.
Gina Albrethson 5464 Dimmelsvik     a-rierikæøonline.no  Utl.fele
Idunn Uglehus Bøyum 5472 Seimsfoss     chokolottaæøhotmail.com Utl.fele
Medlemsliste pr 26.03.09.
Kvinnherad Folkemusikk
Medlemsliste pr 26.03.09.        
           
Navn Adresse Telefon Mobil E-post Instrument
Dagfrid Berge 5637 Ølve 53489417 93006289 dagbergæøhotmail.com Trekkspel
Magnhild Berge 5637 Ølve   99560939 m.bergeæøheimtuft.no Kvedar
Irene Bjørke 5474 Løfallstrand   45205930 mumi_eneri7æøhotmail.com Hardingfele
Toralv Bjørke 5474 Løfallstrand 53484540 41241855 toralv.bjorkeæøknett.no Pass.medl.
Kristian Bruåsdal 5470 Rosendal 53481093 95428644   Hardingfele
Arne Draugsvoll 5472 Herøysund 53484934 94791034   Hardingfele
Magnar Eide 5451 Valen 53471812 91531519 magnar.eideæøknett.no Trekkspel
Marita Eik 5463 Uskedalen 53486181   maritaeikæøhotmail.com Pass.medl.
Jacob Gjerde 5476 Mauranger 53484171 91639839 jakob.gjerdeæøknett.no Gitar
Øyvind Hardeland 5472 Seimsfoss 53481537 48072793 oyvind.hardelandæøknett.no Toradar
Bergljot Bruåsdal Hesvik 5470 Rosendal 53481713 97113046 bhesvikæøonline.no Pass.medl.
Arne Jordan 5763 Skare 53645296 90647678 arne.jordanæøstatkraft.no Hardingfele
Marte Kaldestad Trondheim   95905358 mkaldestadæøgmail.com Pass.medl.
Kari Malmanger 6856 Sogndal   98808835 kari-malmangeræøhotmail.com Kvedar
Birger Moss 5472 Seimsfoss 53481542 48133489   Trekkspel
Svale Naterstad 5472 Seimsfoss 53481494 95088622 Svale.Naterstadæøknett.no Hardingfele
Gunnar Onarheim 5470 Rosendal   95115170 gunnar.onarheimæøstatkraft.com Pass.medl.
Ingunn K Raudstein 5460 Husnes 53474053 95893206 ninno80æøhotmail.com Hardingfele
Laila Bokn Seglem 5472 Seimsfoss 53481728 48149027 olav.seglemæøbluezone.no Hardingfele
Arne Sunde 5470 Rosendal 53481395 91870940 arne.sundeæøknett.no Bass
Karin Thauland 5470 Rosendal 53473460 90978556 postæønaeringsservice.no Trekkspel
Nils Tislevoll 5450 Sunde 53471660 90731455 nilstisæøonline.no Pass.medl.
Egil Vaage 5450 Sunde 53471131 93241857 egivaaæøhfk.no Hardingfele
Helene Hefte 5451 Valen 53471743 95832015   Pass.medl.
Laila Gullseth 5451 Valen 53471812 48106842 laila.gullsethæøknett.no Pass.medl.

NB! I E-postadressene er @ erstatta med æø. Dette er gjort for at ikkje adressene skal kunna søkjast opp automatisk av slike som spreier "spam".
Når ein vil benytta seg av adressene må ein sjølvsagt byta ut æø med @.