Styret
Styret 2017

Etter årsmøtet 04.02.2017

Leiar:   Laila Bokn Seglem  (attval for 2 år)

Sekretær:   Toralv Bjørke   (ikkje på val i år)

Kasserar:   Karin Thauland   (attval for 2 år)

Styremedlem:   Jakob Gjerde   (ikkje på val i år)

Varamedlem:   Arne Sunde   (attval for 2 år)

Varamedlem:   Arild Ersland   (vald for 1 år)


 
Styret 2016

Etter årsmøtet 30.01.2016

Leiar:    Laila Bokn Seglem  (ikkje på val i år)

Sekretær:   Toralv Bjørke  (attval for 2 år)

Kasserar:   Karin Thauland  (vald for 1 år)

Styremedlem:  Jakob Gjerde  (attval for 2 år)

Varamedlem:   Arne Sunde  (vara 1 år)

Varamedlem:   Egil Vaage  (vara 1 år)


Styret 2015

Etter årsmøtet 10.02.2015

Leiar:    Laila Bokn Seglem   (attval for 2 år)

Sekretær:   Toralv Bjørke   (ikkje på val i år)

Kasserar:   Magnar Eide   (attval for 2 år)

Styremedlem:   Jakob Gjerde   (ikkje på val i år)

Varamedlem:   Karin Thauland   (attval for 2 år)

Varamedlem:   Magnhild Berge   (valgt for 1 år)  


Styret 2014
Etter årsmøtet 01.02.2014

Leiar:    Laila Bokn Seglem   (ikkje på val i år)
Sekretær:   Toralv Bjørke   (valgt for 2 år)
Kasserar:    Magnar Eide   (valgt for 1 år)
Styremedlem:   Jakob Gjerde   (valgt for 2 år)
Varamedlem:   Karin Thauland   (ikkje på val i år)Styret 2013
Etter årsmøte 19.01.2013

Leiar:   Laila Bokn Seglem  (valgt for 2 år)
Skrivar:  Magnar Eide  (valgt for 1 år)
Kasserer:  Svale Naterstad  (attval for 1 år)
Styremedlem: 
Jakob GjerdeStyret 2012
Etter årsmøte 07.02.2012

Leiar:  Arne Sunde
Skrivar: 
Laila Bokn Seglem  (attval for 2 år)
Kasserar: 
Svale Naterstad
Styremedlem:  Jakob Gjerde 
(valgt for 2 år)


Styret 2011
Etter årsmøte i 2011:

Leiar:  Arne Sunde  (valgt for 2 år)
Skrivar:  Laila B. Seglem
Kasserar:  Svale Naterstad
  (attval for 2 år)
Styremedlem:  Arne DraugsvollStyret 2010
Etter årsmøte 29.01.2010 :

Leiar: Magnar Eide
Skrivar: Laila B Seglem (attvald for 2 år)
Kasserar: Svale Naterstad
Styremedlem: Arne Draugsvoll (attvald for 2 år)Styret 2009
Etter årsmøte 30.januar 2009:

Leiar: Magnar Eide
Skrivar: Laila B Seglem
Kasserar: Svale Naterstad
Styremedlem: Arne Draugsvoll


Musikkalsk leiar


Musikkalsk leiar er Arne Draugsvoll.

Repertoarnemnd etter styremøte 10.03.09:

Arne Draugsvoll                    (fele)
 Magnar Eide                        (trekkspel)
 Svale Naterstad                   ( fele)
Musikkalsk leiar Arne Draugsvoll
Utvalg for Opplæring/Rekruttering av felespelarar
Etter styremøte 10.03.09. er
Laila B Seglem utnemnd som leiar i utvalget og har Arne Jordan og Irene Bjørke med seg som medlemer.

Retningslinjer/Mandat for utvalget:
- Driva opplæring av felespelarar enten sjølv eller vha andre lærekrefter.
- Ha kontakt med dei som har hatt opplæring eller andre som spelar/har 
  spelt fele.
- Ha kontakt med musikkskulen om ein finn det nyttigt.
- Oppfølging av dei som leiger fele hjå Folkemusikklaget.
- Utvalget disponerer dei felene som laget eig og melder frå til styret om
   leigeforhold slik at kasserar får ordna med innkassering av leiga.
- Organisera kontakt mellom aspirantar og laget på øving og evt. spele-
   oppdrag.
- Gje anbefaling til styret om inntak av nye medlemer.
- Utvalget får eit eige avsnitt i årsmeldinga til laget.