Da stod i aviso
I Kvinnheringen 26. sept. 2016

Det er Mona Grønningen, journalist i bladet Kvinnheringen, som har laga ein reportasje om Kvinnherad Folkemusikklag.

For å lesa heile reportasjen må ein gå til Aktuelle linkar og deretter Diverse og opna PDF-fila. For å lesa fila på ein  to-siders visning, slik det er presentert i bladet, må ein lasta ned PDF-fila på datamaskina og så opna den i f.eks. Adobe-Reader.

Der går ein til menylinja "Vis" så velja "sidevisning" og deretter "tosidevisning" Då får ein reportasjen slik han er vist i bladet.

God fornøyelse.KJEKK GJENG: Her ser du nokre av dei aktive musikarane i Kvinnherad Folkemusikklag med dei flotte instrumenta sine. Fv.: Øyvind Hardeland, Karin Thauland, Laila Bokn Seglem, Jakob Gjerde, Arne Sunde og Hildegunn Nepstad.
I Grenda 13. mars 2014
I Grenda 23. januar 2014
I Kvinnheringen 6. november 2013

NB! I artikkelen frå Karoline Røssland er det brukt navnet

Kvinnherad Spelemannslag.
Det rette navnet er Kvinnherad Folkemusikklag
.
I Kvinnheringen 13. august 2013
Magnhild fekk kulturpris for 2010.

Ho har presentert norsk folkemusikk i Tokyo, no ønskjer biologen og folke - musikaren å utvikla seg i Kvinnherad.

– Eg håpar å få misjonera folkemusikk i Kvinnherad. Draumen er å ha folkemusikken som ein ekstra jobb, seier Magnhild Berge frå Ølve. Etter å ha levd nokre år utanfor Kvinnherad, er ho no tilbake i heimbygda. I løpet av åra utanfor kommunen har ho utdanna seg både innan biologi og folkemusikk. Først tok ho masteroppgåve i biologi ved landbrukshøgskulen på Ås, deretter gjekk turen til Rauland og to år med folkekulturstudiar ved Høgskulen Telemark. Ho har ein periode jobba med bygdeutvikling i Storelvdal.
Magnhild som har songen som hovudinstrumentet sitt, har gått i lære hos kjende kvedarar som Ragnhild Furholdt og Unni Boksasp. Ho har og hatt Sondre Bratland, Frode Nyvold og Ånon Egeland som lærarar. Ølve-kvinna var medlem av folkemusikkgruppa Gjetord som var på turne i Tokyo i samband med Edvard Grieg sitt 100-årsjubileum, ein turné som var sponsa av den norske ambassaden i Japan. Det var berre eit eventyr. Vi hadde fire konsertar i Tokyo og to i Osaka. Eg opplevde det som ei stor ære å få presentera norsk folkemusikk i Japan, seier Magnhild.
I tillegg til kveding spelar ho fløyte og lyre, ei lita harpe med sju strenger som ein har på fanget når ein spelar. Det er eit litt sjeldant instrument som ein må få laga på bestilling. Eg er i ferd med å bestilla meg ei ny lyre med tanke på å utvikla meg meir på dette instrumentet, seier Magnhild.

MORSMJØLKA

Magnhild har fått folkemusikken inn med morsmjølka. Mora, Dagfrid Berge, har spela trekkspel sidan tidlege ungdomsår. Ho er i dag aktiv i Kvinnherad Folkemusikklag, der Magnhild òg har eit medlemskap. Eg er oppvaksen med spelemannslag kan du seia. Folkemusikk har alltid interessert meg, sjølv om eg dreiv med mykje anna i ungdomsåra. Det er noko urnorsk med folkemusikk, meiner Magnhild. Ho ønskjer no å starta opp eit prosjekt der ho vil prøva finna fram til gamle kvinnherske soger og songar. – Eg vil mellom anna oppsøkja aldersheimar for å høyra kva dei eldre song då dei vaks opp. Målet er å grava fram att musikk og forteljingar som er i ferd med å gå i gløymeboka. Eg har eit ønskje om å få setja saman folkemusikk og eventyr/segner for å laga ein konsert som kan nå eit breitt publikum i ulike aldrar, frå barnehage til aldersheim, seier Magnhild. Ho meiner eventyr og segner ikkje har noko aldersgrense. Å lytta til historier akkompagnert av musikk, er noko ein sjeldan opplever i dag.

GRAVING

I tillegg til å oppsøkja eldre personar, vil Magnhild nytta seg av bibliotek og Arne Bjørndal-samlinga i Bergen i jakta på segner/historier og musikk frå Kvinnherad. Ho vil òg ta kontakt med dyktige forteljarar og folkemusikarar i distriktet. Når dette er gjort, startar arbeidet med å arrangera musikken og finna musikarar som kan delta på eit konsertprogram.  Draumen er at eg ein gong kan få gje ut ein eigen CD med folkemusikk, seier Magnhild.

JOBBJAKT

Heime i Ølve er mamma Dagfrid glad for å ha dottera heime igjen, og håpar at ho kan få seg ein jobb i kommunen, slik at ho kan bli verande her. Eg trur Magnhild og eg har mykje uoppgjort når det gjeld musikken. Vi kunne nok fått noko spennande til i saman, smiler Dagfrid. Magnhild innser at ho ikkje kan ha folkemusikken som heiltidsjobb, men håpar det kan bli ein tilleggsjobb. Eg er jobbsøkjar. Er det nokon i Kvinnherad som har ein ledig jobb til meg, så berre skrik ut, seier Magnhild. Ho er open for det meste, alt frå lærarjobb til ein eventuell framtidig jobb i det planlagde informasjonssenteret i Rosendal. Ein jobb innan kulturlivet hadde òg freista, seier Magnhild. Ho brenn for den norske folkemusikken og folkekulturen, ein kultur ho gjerne vil formidla vidare. Det er spesielt viktig å få visa kulturarven for dei unge, meiner Magnhild.

Arne Lindeflaten
arne@kvinnheringen.no

vekeslutt . . .

14

KVINNHERINGEN FREDAG 5. NOVEMBER 2010

Vil misjonera folkemusikk

INSPIRASJON

: Det er mamma Dagfrid som har inspirert Magnhild til å engasjera seg i folkemusikken.
Folkemusikklaget unner både deg og mammo prisen og er svært glade for at de er medlemer av laget.
Kulturfestivalen
I samband med Kvinnherad Kulturfestival sitt arrangement hadde Frivilligsentralen ei mønstring på Husnes Storsenter laurdag 13.februar 2010. Her stillte Kvinnherad Folkemusikklag med sin "stand". Grenda var på plass og tok bilete.
Grenda var på plass
Frå Uskedalen.no

Stor kveld i folkemusikkens teikn

Røysterett for alle var 20 denne kvelden. (Foto: Ola Matti Mathisen)

 

Uskedalen-koret Røysterett for alle har tidlegare  invitert Kvinnherad Folkemusikklag til Helgheim på musikalsk treff. Laurdag kveld var tida inne for gjenvisitt - i Herøysund Grendahus. Det vart ein stor kveld i folkemusikkens teikn, der prestasjonane streka under at folkemusikk kan vera så mangt.

 

Kvinnherad Folkemusikklag – den yngste er 19 og den eldste 88! (Foto: Ola Matti Mathisen)

Kven skulle til dømes tru at det kunne svinga skikkeleg av ein springdans frå Bergen spela på tuba og euphonium? Brørne Sebastian og Marius L. Torjusen frå Rosendal hadde stor suksess med dette nummeret i likhet med kva som var tilfellet då dei til dømes og etter eige utsagn radbrekka ein feleslått. I alle fall utløyste dei kveldens kraftigaste trampeklapp.

Brørne Torjusen spela folkemusikk på tuba og euphonium og fekk trampeklapp. (Foto: Ola Matti Mathisen)

Men aktørane hadde mange fine opplevingar å by på, ikkje minst vertskapet folkemusikklaget, der musikarane kjem frå så og seia heile Kvinnherad: Ølve, Løfallstrand,  Rosendal, Austrepollen, Herøysund og Valen. Og medan den yngste i laget, Irene Bjørke frå Løfallstrand, har runda 19, har eldstemann fylt 88! Han er Kristian Ruåsdal frå Rosendal og familiemedlemmer fortel til uskedalen.no at han øver to-tre timar kvar dag!

Elev Sondre Seim Bratland lytter til sin lærar Arne Jordan. (Foto: Ola Matti Mathisen)

Laget spela seks nummer mjukt og vakkert og vakrast let det etter vår meining så dei drog opp masurkaen Leirdølen som trekkspel-legenden Odddvar Nygård frå Sør-Fron i Gudbrandsdalen er meister for. Dei hadde denne gongen også med seg oddingen Arne Jordan som gjer ein verdfull pedagogisk innsats for folkemusikklaget.

Også Røysterett for alle hadde to avdelingar. Koret hadde denne gongen berre 20 frammøtte og diirigent Maria Malmsten kalla det eit kammerkor. Men songarane gjorde den merkelappen til skamme. Dei hadde plukka folkemusikktonar frå sitt kjente repertoar og song etter vår meining finast då dei framførte Kvannsanketid med Svein Rimestad som solist.

 

Maria var elles eit kapitel for seg også denne kvelden. Det er utruleg kva ho sit inne med av songstoff frå Sverige og Noreg og då programleiaren kalla henne ein ressursperson er det berre fornamnet! Særleg godt likte vi hennar avdeling nummer to, som handla om friarar og kjærleik! Maria presenterte til og med ein eigen, nykomponert rheinlendar .

 

Med det same er inne på enkelt-prestasjonar tar vi også med dei som programleiar Arne Draugsvoll og musikklærar Arne Jordan stod for. Dei flomma over både av gode spelemannsstubbar og meir seriøst folkemusikk-stoff. Arne hadde forresten også med seg ein elev, 10-åringen med det krevjande namnet Sondre Seim Bratland og spela saman med han.

 

Matøkta inngjekk som ein organisk og naturleg del av kvelden, men så vart ho da også sunge både inn og ut!

 

Av Ola Matti Mathisen

 

Dette biletet høyrer til i teksten frå Uskedalen.no. Sjå fleire under vårt fotoalbum
I Kvinnheringen 26.oktober 2009.

Swingande Kulturkveld

Det swinga i Herøysund Grendahus når Kvinnherad Folkemusikklag laurdag inviterte til Kulturkveld.

 

Ein fullsett sal med publikum frå fjern og nær hadde vanskar med å halde seg i ro når laget opna med både reinlendar, vals og masurka. Kvinnherad Folkemusikklag var vel førebudd til denne kvelden. Musikken blei framført med stor glød og drivande godt spel.

Arne Jordan og Sondre Seim Brattland frå Odda gav oss ei god stund med lagspel, like eins solo spel av Sondre, berre 10 år gamal. To unge brør frå Rosendal, Sebastian og Marius L. Torjusen, trollbatt oss med spel på Tuba og Euphonium, og for anledninga lokka dei fram ein reinlendar med instrumenta sine.

Der etter blei Maria Malmsten slept laus, ein virvelvind med stev og historie var i saman med Røysterett for alle med å gav oss ei fin stund med sin vakre sang. Noko som heldt fram etter  velsmakande betasuppe og sjølvsagt blei det  diska opp med kaffi og heimebaka kaker. Dei kan det inne i Herøysund.

Irene Bjørke var henta heim frå Raulandakademiet og gav oss fleire solospel på hardingfele, svært godt framført av ein ung og lovande utøvar.

Vi som var der fekk oppleve ein kulturkveld utan om det vanlege godt leia av Arne Draugsvoll. Til tonar frå folkemusikklaget og godnatt-sang av Røysterett for alle, drog vi velnøgde heim at i natta. 

Leif Thuland

I "Grenda" juli 2007

Mor og Dotter reiser på Landskappleik i lag

To av medlemmene til Kvinnherad Folkemusikklag – er mor-  Dagfrid Berge (51) og dotter-  Magnhild Berge(29) frå Ølve.

Dagfrid Berge spelar trekkspel i laget og bur  i Ølve, men reiser til Rosendal på øving –anna kvar veke .

Ho fortel at ho har spela sidan ho var 16 år, men eg kan ikkje notar, seier ho, ” det er sjølvlært, går på gehør og følelsar.” Dagfrid er nok mest oppteken av det lyriske spelet, slik vi har høyrt ho.

Ho fortel at ho kom med i eit gammaldansmiljø på -90 talet i Ølve , der det var trekkspel og torader, og såleis kom inn i dansemusikken.  Medlem i Kvinnherad Folkemusikklag har ho no vore i over ti år.

  Men noko som gler ho Dagfrid , er at dottera er interresert i musikk og har fått litt meir opplæring  enn kva ho har fått.

  Magnhild Berge har gått 1 år på Raulandakadamiet.  Ho har interesse for song.  Mora meiner ho sang og tralla før ho kunne snakka. I Rauland  vart interessa for kveding vekt.

  Magnhild fortel at ho fekk med seg musikkskule og pianospel i barneåra,  men at interessa gjekk over til song. Ho spelar forresten også Irsk Blikkfløyte.

  Vi som var med på kappleiken , fekk høyra nydeleg framføring av mora på trekkspel, dottera på fløyte og kveding.  Magnhild har ei flott volumstemma som kan beherska litt meir enn vanlegsong!

Magnhild fortel at medan ho var i Rauland, så kom ho med i ei international gruppe (norge, japan og amerika) som var bl.a. på ein turne til Japan. Gruppa heiter ”Gjetord”.

No er ho på veg til Østerdalen til ei veninne og skal vera geitebudeie i sommar. Ho og veninna skal bl.a.  kveda-varma opp-  føre ein konsert med Odd Nordstoga.

  Men på sikt ,vonar vi at vi får både sjå og høyra Magnhild og Dagfrid Berge opptre for litt fleire her i Kvinnherad – enn berre  vi som var med på kappleiken.

  Tekst/bilete:

Bergljot Bruåsdal Hesvik

Mor og dotter i fint samspel.